Przygotowanie placu budowy

  • Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową,
  • Koszenie trawy,
  • Oczyszczenie terenu z drobnych śmieci,
  • Przygotowanie miejsca do składowania materiałów,
  • Zawieszenie banerów

Jakie korzyści dla generalnego wykonawcy?

  • Szybkie, sprawne rozpoczęcie inwestycji
  • Brak zaangażowania własnych sił
  • Zrobimy wszystko szybko, estetycznie, wykorzystując własny sprzęt